ท่านสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้อีกทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเรียนเชิญร่วมหล่อพระประธานปางมารวิชัย ณ วัดสวนป่าสิริธโร อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา ๒๗-๒๘ มีนาคม ๕๓

 

ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเททองหล่อพระประธานปางมารวิชัย
ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว ศิลปะสมัยเชียงแสน
ณ วัดสวนป่าสิริธโร ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ที่ ๒๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๕๓


หลังออกพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ท่านพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ ได้มาดำเนินการจัดสร้างวัดใหม่ขึ้นที่ บ้านวังไผ่ทอง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมสามเณรในโครงการ ๑+๑ เป็น ๓ ยุวกรรมฐานเยาวชน บนผืนที่ดินขนาด ๑๑๓ ไร่ โดยท่านพระอาจารย์อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่า “วัดสวนป่าสิริธโร”

ในเวลานี้ การก่อสร้างวัดสวนป่าสิริธโรได้ดำเนินการมาโดยสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง จึงเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา จักได้ร่วมกันจัดสร้าง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว ศิลปะสมัยเชียงแสน เพื่อประดิษฐานประจำศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนป่าสิริธโร

ขออานิสงส์ทั้งหลายในการสร้างพระพุทธรูป จงดลบันดาลให้ทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนามีความเจริญ ความสงบสุขร่มเย็นในธรรม และมีความบริสุทธิ์ผ่องใสในจิตใจ

กำหนดการหล่อพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๙.๓๐ น. พระอาจารย์อุทัย สิริธโร แสดงพระธรรมเทศนา

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสุก บริเวณหน้าศาลาปฎิบัติธรรม
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และ ผ้าขาว
เวลา ๐๙.๕๙ น. องค์ประธานสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย คณะสงฆ์สวดชะยันโตฯ เสร็จแล้วร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุนสร้างเสนาสนะวัดสวนป่าสิริธโร พระภัทรศีลสังวร (หลวงปู่เจริญ ราหุโล) แสดงสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์กล่าวอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี

คลิกดูรายละเอียด

ผู้ส่ง : yut
[14.2.2553 | 22:28]

 




 
1  

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [15.2.2553 | 07:44]

 

 
2  

ขออนุโมทนาด้วยครับ

ผู้ตอบ :  ธรรมนูญ [15.2.2553 | 08:29]

 

 
3  

จะไปร่วมงานด้วยค่ะ
ขอทราบแผนที่ไปวัดด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  สุพรรษา [15.2.2553 | 09:10]

 

 
4  

ขออนุโมทนา สาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  นิ่ง [15.2.2553 | 11:42]

 

 
5  

อนุโมทนา สาธุ !

ผู้ตอบ :  สาธุ [15.2.2553 | 16:10]

 

 
6  

ขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  พันธุ์เทพ [15.2.2553 | 22:27]

 

 
7  

เคยไปมาหนหนึ่งครับ (เพราะวัดอยู่ติดกับ รีสอร์ทเพื่อน)
วัดกำลังพัฒนา โดยหลวงปู่สาครท่านดูแลงานอยู่

ผู้ตอบ :  คุง [16.2.2553 | 18:51]

 

 
8  

ใครมีแผนที่บ้าง

ผู้ตอบ :  คุณตูบ [17.2.2553 | 09:52]

 

 
9  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ธีวรา. [17.2.2553 | 13:13]

 

 
10  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ธีวรา. [17.2.2553 | 13:57]

 

 
11  

ร่วมอนุโมทนาในกุศลกรรมกับผู้ศรัทธาเดินทางไปร่วมงานด้วยเทอญ โอนเงินบริจาคไปแล้วครับ แต่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  ขอบภพ [21.2.2553 | 05:13]

 

 
12  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  พลอย [21.2.2553 | 13:53]

 

 
13  

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  หมู [21.2.2553 | 23:47]

 

 
14  

ขออนุโมทนาบุญ และขอส่งใจและปัจจัยไปร่วมบุญค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  อริยา [22.2.2553 | 16:45]

 

 
15  

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

ผู้ตอบ :  ทัตพล จันทร์ทอง [22.2.2553 | 17:47]

 

 
16  

ขออนุโมทนาครับ...อยากได้แผนที่ด้วยครับขอบคุณครับ

ผู้ตอบ :  คึกฤทธิ์ อำไพ [24.2.2553 | 12:55]

 

 
17  

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  coool [25.2.2553 | 23:40]

 

 
18  

ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ค่ะ ขอลงเบอร์บัญชีวัดสวนป่าสิริธโร เพื่อท่านโดต้องการร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีร่วมบุญได้ตามเลขที่บัญชีนี้ค่ะ

ชื่อบัญชี " วัดสวนป่าสืริธโร" ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังน้ำเขียว

ออมทรัพย์ 445-2-12936-7


อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ

ผู้ตอบ :  ทีน่า [27.2.2553 | 22:33]

 

 
19  

อนุโทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  k@u [1.3.2553 | 16:38]

 

 
20  

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ

ผู้ตอบ :  ณฐภัทร [15.3.2553 | 17:47]

 

 
21  

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้ตอบ :  ดอกแก้ว [16.3.2553 | 09:17]

 

 
22  

ขออนุโมทนาบุญ สาธุ

วันที่ 20 มี.ค.53 เวลา 10.00 น.บรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสมาเณร ๑+๑ ได้ ๓
จำนวน 200 รูป

ในช่วงระหว่างนี้ มีสามเณรโครงการ ๑+๑ ได้ ๓ (ยุวกรรมฐาน) หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ ส่วนหนึ่งไปวัดสวนป่าสิริธโร ปากช่อง

ผมพาบุตรชายเข้าโครงการตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 53 เป็นผ้าขาว kaow

ผู้ตอบ :  satit [19.3.2553 | 08:55]

 

 
23  

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

คณะคุณวรากร อ่างทอง

ผู้ตอบ :  กร [23.3.2553 | 11:51]

 

 
24  



ขออนุโมทนาบุญครับ หากไม่ติดธุระก็จะไปร่วมบุญด้วยครับ

ผู้ตอบ :  MugenRR [25.3.2553 | 10:27]

 

 
25  



วันที25 มี.ค.นี้ เวลา 10.00 น. สามเณรโครงการ ๑+๑ ได้ ๓ พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ
จำนวน 200 รูป เดินสู่วัดป่าสิริธโร วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ผู้ตอบ :  satit [25.3.2553 | 15:21]

 

 
26  

อนุโมทนาบุญ ด้วยครับ

ผู้ตอบ :  piboons [26.3.2553 | 10:13]

 

 
27  

น้อมอนุโมทนาสาธุๆๆด้วยครับ

ผู้ตอบ :  tooi [26.3.2553 | 15:30]

 

 
28  

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ......สาธุ

ผู้ตอบ :  ณัฐพงศ์ [26.3.2553 | 15:31]

 

 
29  

อนุโนทนา

ผู้ตอบ :  ฟิว [22.4.2553 | 22:59]

 

 
30  

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

ผู้ตอบ :  ศุภกฤษ [2.6.2553 | 06:27]

 

 
31  

อนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  ฟิว [21.9.2553 | 22:32]

 

 
32  

อนุโมทนาครับ

ผู้ตอบ :  ต้อม [11.11.2553 | 16:12]

 

 
33  

ขอเบอร์โทรวัดสวนป่าสิริธโร วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รบกวนด้วยครับพอดีอยากบวชครับ

ผู้ตอบ :  ภูมิ [2.3.2556 | 12:08]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  




 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก