แจ้งมายังสมาชิก จะทำการ ปิด เว็บไซต์วัดป่า ในเดือนสิงหาคมนี้ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารเว็บไซต์วัดป่าได้ทาง www.facebook.com/webwatpa

 
 
ขอเชิญร่วมงานมหามงคลอายุครบ 100 ปี หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม 26-27 กุมภาพันธ์ 2553

 


ขอเชิญร่วมงานบุญมหามงคลอายุวัฒนกาล ๑๐๐ ปี ขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2553

*************************************


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 4 ปีขาล)

เช้าลงทะเบียนพระภิกษุ-สามเณร -แม่ชี ที่มาวมในงาน
13.39 น. ทำพิธีบวชเนกขัมมะชีพราหมณ์
16.00 น. พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญวัดป่าวิเวกวัฒนาราม
16.18 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสมาถึง ผู้ว่าราชการมุกดาหารขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์บู่ทองกิตติ
16.30 น. ผู้ว่าราชการมุกดาหารเข้าสู่บริเวณศาลา
16.35 น.พิธีกรเชิญผู้ว่าราชการมุกดาหาร จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัย ประกอบพิธีทางศาสนา อาราธนาศีล รับสรณะ และรับสมาทานศีล อาราธนาพระปริตมงคล เจริญพระพุทธมนต์
17.45 น. พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก (วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี) กล่าวสัมโมทนีกถา พระเถระแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ผู้ว่าราชการมุกดาหาร ถวายไทยธรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร-แม่ชี ให้พร...
19.15 น. กัณฑ์ที่ 1 แสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิตตภาวนา โดยพระเถระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
20.45 น. กัณฑ์ที่ 2 แสดงพระธรรมเทศนา อบรมจิตตภาวนา โดยพระเถระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
21.04 น. พระภิกษุ สามเณร คณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมสวดสาธยายธรรมมหาสมัยสูตร พุทธชัยมงคลคาถาพาหุงมงคลจักรวาล และสวดบทชัยใหญ่ อิติปิโส 108

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 (ขึ้น 14 ค่ำเดือน 4 ปีขาล)
07.00 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต 2 สายในบริเวณงาน
08.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้า
- ถวายจตุปัจจัยพระมหาเถระ (เป็นกรณีพิเศษ)
- พระภิกษุ สามเณร อนุโมทนาให้พร
- ญาติโยมร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า
- ญาติโยมร่วมรับประทานอาหารเช้า
- เสร็จพิธี

ดังนั้นทางวัดและคณะศิษยานุศิษย์จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมงานบุญมหามงคลอายุวัฑฒนกาล 100 ปี ขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ในครั้งนี้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


หมายเหตุ :
1.ญาติโยมที่มาร่วมงานควรนำเครื่องนอนมาเอง เช่น เต๊นท์ มุ้ง กลด ถุงนอน ไฟฉาย
2.ทุกท่านสามารถร่วมบุญบูชาองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ได้โดย
- ธนาณัติหรือ Draft ในนาม พระพวงพิด ธัมมธโร (ครูบาแจ๋ว) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ.ห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
- โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาคำชะอี เลขที่บัญชี 436-0-14990-5
ชื่อบัญชีพระอธิการจาม มหาปุญโญ

- ร่วมบุญบริจาคโดยตรงที่วัด โดยใส่ลงไปในตู้บริจาคเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมงานสถานที่ , หนังสือธรรมประวัติตลอดจนจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อถวายพระภิกษุสามเณรในวันงาน
3.ท่านที่มีความประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน หรือร่วมบุญในกิจกรรมอื่นๆ ขออนุโมทนาสาธุ ในกุศลเจตนาของทุกท่าน โปรดติดต่อล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
พระอาจารย์จำลอง (08-0190-0113)
คุณมุก (08-9713-2241)

** สำหรับครูบาอาจารย์พระเถระ ที่นิมนต์มาร่วมงานทางท่านพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสโก (วัดป่านาคำน้อย) ประธานดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการ...

คลิกชมสื่อภาพประกอบเสียงงานบุญอายุวัฒนกาล ๑๐๐ ปี ขององค์หลวงปู่

ผู้ส่ง : Aod
[22.1.2553 | 17:05]

 
 
1  ภาพ : พระเจดีย์บู่ทองกิตติ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ท่านที่จะร่วมเดินทางในทริปนี้หากพอจะมีเวลาหลังจากเลิกงานองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ แล้วขอเชิญร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2553
ในวันที่ 23-31 มกราคม นี้........
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ขออนุโมทสาธุด้วย..

ผู้ตอบ :  Aod [22.1.2553 | 19:28]

 

 
2  

จะมีการจัดเป็นรถตู้ ไปรวมๆกันไหมคะ

ผู้ตอบ :  แต้ว [23.1.2553 | 01:28]

 

 
3  

เรียน คุณแต้ว

ตั้งใจว่าจะจัดรถไปร่วมงานเช้าวันเสาร์(27 ก.พ.)ครับ แล้วจะเลยไปกราบครูบาอาจารย์รูปอื่นต่อในช่วงวันมาฆบูชาครับ

ผู้ตอบ :  ณัฐวุฒิ [23.1.2553 | 06:41]

 

 
4  

ขออาราธนาให้หลวงปู่ให้มีธาตุขันธ์แข็งแรงอายุยืนยาวมากกว่า 150 เพื่อขนมวลสรรพสัตว์ออกจากห้วงแห่งกองทุกข์ให้มากที่สุดด้วยเทอญ ธรรมใดที่หลวงปู่ได้รู้ได้เห็นขอธรรมนั้นจงปรากฎที่ใจเกล้ากระผมด้วยเทอญ

ผู้ตอบ :  ธรรมนญ (ศิษย์) [23.1.2553 | 10:01]

 

 
5  

ขอไปด้วยคนครับ...

ผู้ตอบ :  Lek [23.1.2553 | 20:52]

 

 
6  

หลวงปู่จาม เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ

ผู้ตอบ :  กัลยา [24.1.2553 | 21:02]

 

 
7  

........น้อมกราบหลวงปู่ผู้ที่จะ....... ด้วยเศียรเกล้า

........ขอองค์หลวงปู่อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพุทธศาสนิกชนเกิน 120 ปี เทอญ

ผู้ตอบ :  ภาคภูมิ ภูมิฐาน (ทิดเดียว ป่ากุง) [25.1.2553 | 07:34]

 

 
8  

สาธุค่ะ

ผู้ตอบ :  เสาวนีย์ ค่ะ [26.1.2553 | 13:10]

 

 
9  

สาธุ สาธุ สาธุครับ

ผู้ตอบ :  คำใบ [30.1.2553 | 19:54]

 

 
10  

น้อมกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพยิ่ง ขออาราธนาพระรัตนตรัยจงคุ้มครองให้หลวงปู่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดชั่วกาลนานเทอญ สาธุ

ผู้ตอบ :  นิ่ง [4.2.2553 | 23:35]

 

 
11  

ปีที่แล้วได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่ ขับมอเตอร์ไซต์ไปกับเพื่อน 3 คัน หลวงปู่มีเมตตาเคาะหัวเคาะหลัง รู้สึกอิ่มบุญมากเลยครับ สาธุ ขอหลวงปู่ได้ทรงสังขารอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร แก่พวกเราไปอีกนานเท่านาน

ผู้ตอบ :  อ้น [8.2.2553 | 17:48]

 

 
12  

สาธุ
สาธุ
ลูกหลานชาวคำชะอี
ขอนอบน้อมแดงองค์หลวงปู่
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
แล้วเจอกันครับผม

ผู้ตอบ :  โจ ชมรมพุทธ มมส นิติ [10.2.2553 | 20:47]

 

 
13  

น้อมกราบอนุโมทนาสาธุ

ผู้ตอบ :  tooi [10.2.2553 | 21:08]

 

 
14  

อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

ผู้ตอบ :  ธีวรา. [17.2.2553 | 13:22]

 

 
15  

แค่ได้อ่านประวัติคร่าวๆของหลวงปู่ก็เกิดศรัทธามหาศาลแล้ว
ว่าจะไปกราบท่านสักหน จะมีบุญพอหรือเปล่า สาธุขอให้มีโอกาสสักหนเถอะ

ผู้ตอบ :  คุณหน่อย เสลภูมิ [26.2.2553 | 15:27]

 

 
16  

ขอกราบนมัสการครับท่านหลวงปู่...หลวงปู่ยังแข็งแรงอยู่บ่ผมคนไทบ้านเด้อครับ
เดี๋ยวนี้มาเรียนยุใกล้คิดฮอดบ้านหลายจักมื้อใด๋ระได้กลับไปกราบหลวงปู่อิ...
จั๋งได๋กะยังพอมีทางยึดเหนี่ยวเป้นแรงบรรดาจัยกะท่านหลวงปู่นี่ละคับนมัสการคับผม...
จาก ..ภูไทพัดถิ่น

ผู้ตอบ :  ....กะตุ๊ด..กะติ๊ด [18.3.2553 | 10:35]

 

 
17  

น้อมกราบคุณธรรมหลวงปู่ครับ

ผู้ตอบ :  tooi [18.3.2553 | 11:08]

 

 
18  

ขอให้หลวงป่มีอายุยืน ปราศจากโรคภัยทุกประการ เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่มาก

ผู้ตอบ :  นายนันทิเดช พรหมดี [6.1.2554 | 15:13]

 

 
19  

ขอน้อมกราบหลวงปู่ ขอให้หลวงปู่มีเป็นร่มโพธิ์ ในพระธรรม สาธุ

ผู้ตอบ :  ลูกศิษย์ [22.5.2554 | 18:33]

 

 
20  

ขอน้อมกราบนมัสการ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ กระผมพร้อมครอบครัว กราบขอให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดชั่วกาลนานเทอญ กระผมพร้อมครอบครัวอยากมีโอกาสไปกราบท่านมากๆครับผม สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  นายนิคม คำสวาท [3.3.2555 | 11:37]

 

 
21  

น้อมกราบหลวงปู่จามครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ตอบ :  ตุ้ย [29.4.2555 | 18:50]

 


 
หมายเหตุ : สมัครเป็นสมาชิก จึงจะทำการโพสต์รูปภาพได้ ด้วยการ login เข้าสู่ระบบ

-:- ข้อตกลงการใช้กระดานวัดป่ากรรมฐาน -:-

1. ผู้ใช้กระดานสนทนาต้องสมัครเป็นสมาชิก และผ่านการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกเสียก่อน จึงจะแสดงความคิดเห็นได้อิสระ
2. หากผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นสมาชิก ข้อความจะยังไม่ปรากฏทันที ต้องผ่านการตรวจสอบจากทีมงานก่อนนำขึ้นแสดง
3. สมาชิกต้อง login เข้าระบบก่อนตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็น ข้อความจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนโดยอิสระ
4. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
5. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
6. ทีมงานวัดป่าขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น หรือระงับการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 

           
  ข้อความ :   *
ชื่อผู้ตอบ :   *  
 

* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก